Výstražné tabulky

  • Zobrazit:
Řadit dle:
Filtrovat podle výrobců

Výstražné tabulky - Ochranné pásmo 1. stupně

Značky, tabulky a samolepky "Ochranné pásmo 1. stupně" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Nebezpečí zřícení

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Nebezpečí zřícení" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ??SN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor hořlavé páry

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Pozor hořlavé páry" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Nebezpečí požáru hořlavých kapalin

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Nebezpečí požáru hořlavých kapalin" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Bezpečnostní tabulka uipozorňující na nebezpečí požáru hořlavých kapalin.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražná tabulka - Splavování jen na vlastní nebezpečí

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Splavování jen na vlastní nebezpečí" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Neviditelné neionizující záření

Značky, tabulky a samolepky "Neviditelné neionizující záření" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha nebezpečí točící se hřídel

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Výstraha - Nebezpečí točící se hřídel" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
92 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Chodník se v zimě neudržuje přejděte na druhý chodník

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Chodník se v zimě neudržuje!" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné GHS tabulky - Hořlavé č.02

Tabulky, značky a samolepky "HOŘLAVÉ - Symbol GHS 02" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
7 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha možnost bočního stlačení nebo naražení

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Výstraha - Možnost bočního stlačení nebo naražení" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
92 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Nebezpečí výbuchu působením sálavého tepla

Značky, tabulky a samolepky "Nebezpečí výbuchu působením sálavého tepla" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Bezpečnostní tabulka upozorňuje na místa, na nichž hrozí nebezpečí působením sálavého tepla a varuje tak před nebezpečím vzniku úrazu z této příčiny.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Samozápalné látky č. 4.2

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Samozápalné látky č. 4.2" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Nebezpečí zakopnutí

Značky, tabulky a samolepky "Nebezpečí zakopnutí" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha nebezpečí propíchnutí ruky

Značky, tabulky a samolepky "Výstraha - Nebezpečí propíchnutí ruky" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
92 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha neodstraňuj kryt pokud je stroj v běhu

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky "Výstraha - Neodstraňuj kryt pokud je stroj v běhu" splňují požadavky právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
92 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor nahoře se pracuje

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky "Pozor nahoře se pracuje" splňují požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Vhodné je umístění na místo viditelné ze všech přístupových cest. Bezpečnostní tabulka označuje staveniště s prácemi prováděnými ve výškách a kde hrozí nebezpečí pádu předmětů z výšky.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor snížený profil

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Pozor snížený profil" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražná tabulka - Tady hlídám já - Pitbul

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Tady hlídám já - Pitbul" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.
Skladem
87 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Hořlaviny lll. třídy

Značky, tabulky a samolepky "Hořlaviny lll. třídy" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
31 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha životu nebezpečno přibližovat se k elektrickým zařízením

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Výstraha životu nebezpečno přibližovat k el. zařízením" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražná tabulka - Nebezpečí úrazu používej ochranné rukavice

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Nebezpečí úrazu " plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů, kde je potřeba při práci používat ochranné rukavice z důvodu nebezpečí úrazu.
Skladem
10 Kč Cena: