Výstražné tabulky

  • Zobrazit:
Řadit dle:
Filtrovat podle výrobců

Výstražné tabulky - Varování prostor je chráněn alarmem

Značky, tabulky a samolepky "Varování - Prostor je chráněn alarmem" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor - Vlastní text

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Pozor - Vlastní text" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor probíhá oprava a údržba

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Pozor - Probíhá oprava a údržba" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor výkop přejděte na druhou stranu

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Pozor výkop přejděte na druhou stranu" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Nehořlavý nejedovatý plyn č. 2.2 A

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Nehořlavý nejedovatý plyn č. 2.2 A" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Nehořlavý nejedovatý plyn č. 2.2 B

Značky, tabulky a samolepky "Nehořlavý nejedovatý plyn č. 2.2 B" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor hořlavé materiály

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Pozor! Hořlavé materiály" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Prostor sledován kamerovým systémem se záznamem

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Prostor sledován kamerovým systémem se záznamem" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
40 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Biologické riziko

Značky, tabulky a samolepky "Biologické riziko" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Laboratorní bezpečnostní tabulka, samolepka pro značení v případě, že se pracuje s nebezpečným biologickým materiálem - biohazard.
Skladem
52 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha náhlý silný zvuk

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Výstraha - Náhlý silný zvuk" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
25 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor vlhká podlaha

Značky, tabulky a samolepky "Pozor vlhká podlaha" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Chodník se v zimě neudržuje přejděte na druhý chodník

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Chodník se v zimě neudržuje!" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
62 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Kyslík + olej, alkohol = výbuch

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Kyslík + olej (alkohol) = výbuch" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Bezpečnostní tabulku Kyslík + olej (alkohol) = výbuch nebo požár umístěte vždy tam, kde je používán kyslík. Včetně rozvodů kyslíku, skladů, zásobníků, lahví s kyslíkem a především na všech odběrních místech, u zařízení používajících kyslík. Vzhledem k vysoké reaktivitě čistého kyslíku je nezbytné, aby se nedostal do přímého kontaktu s organickými látkami. Proto se žádné součásti aparatury pro uchovávání a manipulaci s kapalným nebo stlačeným kyslíkem nesmí mazat organickými tuky nebo oleji. Jedná se o vysoké, mnohdy opomínané riziko s často katastrofálními následky. Jakékoli tuky a látky obsahující alkoholy se nesmí používat.
Skladem
15 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Vysoké napětí životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení nebo drátů i na zem spadlých

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "VYSOKÉ NAPĚTÍ Životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení nebo drátů i na zem spadlých" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
13 Kč Cena:

Výstražná tabulka - Zóna 21

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Zóna 21" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Bezpečnostní tabulka označující prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu pravděpodobný.
Skladem
15 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor vysoké napětí

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky "POZOR - Vysoké napětí" splňují požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
13 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Vysoké napětí životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení

Tabulky, značky a samolepky "VYSOKÉ NAPĚTÍ Životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
13 Kč Cena:

Výstražná tabulka - Výstraha nebezpečí zmáčknutí ruky shora

Značky, tabulky a samolepky "Výstraha - Nebezpečí zmáčknutí ruky shora" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
92 Kč Cena:

Výstražná tabulka - Výstraha nebezpečí useknutí prstů nebo ruky

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Výstraha - Nebezpečí useknutí prstů nebo ruky" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
92 Kč Cena:

Výstražná tabulka - Výstraha nebezpečí vtažení prstů ozubenými koly

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Výstraha - Nebezpečí vtažení prstů ozubenými koly" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
92 Kč Cena:

Výstražná tabulka - Výstraha pozor horký povrch

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky "Výstraha - Pozor horký povrch" splňují požadavky právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
92 Kč Cena: