Zákazové tabulky

  • Zobrazit:
Řadit dle:
Filtrovat podle výrobců

Zákazové tabulky - Zákaz používání mobilních telefonů

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Zákaz používání mobilních telefonů - symbol" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Symbol označující přísný zákaz používání mobilních telefonů.
Skladem
16 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Plynoměr zákaz kouření

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Plynoměr" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.
Skladem
16 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Maximální šířka vozidla dopravní značka B15

Značky, tabulky a samolepky "Dopravní značka B15" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Dopravní značka B15 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ zakazuje vjezd vozidly, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez, přičemž rozhodující je okamžitá šířka vozidla včetně nákladu. Umísťuje se 10 metrů před zúženým místem.
Skladem
253 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz parkování

Značky, tabulky a samolepky "Zákaz parkování" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů (např. vjezd do garáže nebo do areálu), kde je zákaz parkování.
Skladem
33 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vstupu na staveniště

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Zákaz vstupu na staveniště" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Používá se k označení staveniště, na které je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
Skladem
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Maximální výška vozidla

Značky, tabulky a samolepky "Maximální výška vozidla" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.
Skladem
33 Kč Cena:

Zákazová tabulka - Zákaz kouření, No smoking

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Zákaz kouření, No smoking" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Zákazová samolepka v anglickém jazyce. Je vhodná k označení místa kde se nesmí kouřit. Tato tabulka výrazně zvyšuje bezpečnost práce.
Skladem
16 Kč Cena:

Zákazová tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Nehas vodou ani pěnovými přístroji" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Bezpečnostní samolepka - na rozvodné skříně elektrické energie. Předepsáno bezpečnostními předpisy.
Skladem
16 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz shazovat materiál a nářadí z lešení

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky "Zákaz shazovat materiál a nářadí z lešení" splňují požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz shazovat nářadí a materiál z lešení.
Skladem
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Průchod zakázán

Tabulky, značky a samolepky "Průchod zakázán" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Bezpečnostní tabulka zakazující průchod.
Skladem
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vstupu s koly

Značky, tabulky a samolepky "Zákaz vstupu s koly - symbol" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Používá se k označení míst a objektů, kam je zakázán vstup s koly.
Skladem
16 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vstupu se psy

Značky, tabulky a samolepky "Zákaz vstupu se psy" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Používá se k označení míst a objektů, kam je zakázán vstup se psy.
Skladem
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Nabíjecí stanice nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky "Nabíjecí stanice" splňují požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Bezpečnostní tabulky s textem "Nabíjecí stanice. Nepovolaným vstup zakázán" pro použití tam, kde je potřebné označit příslušný provoz a zároveň zakázat vstup nepovolaným osobám ať již z bezpečnostních nebo provozních důvodů.
Skladem
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Nepovolaným vstup zakázán" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Tabulka je určena zejména pro upozornění na zákaz vstupu do prostoru, v němž hrozí zvýšené nebezpečí úrazu osobám, které nejsou s bezpečnostními podmínkami na daném pracovišti obeznámeny.
Skladem
5 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz lézt na venkovní stranu lešení

Značky, tabulky a samolepky "Zákaz lézt na venkovní stranu lešení" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Používá se k označení lešení, na které je z bezpečnostních důvodů zakázáno lézt z venkovní strany.
Skladem
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz parkování

Značky, tabulky a samolepky "Zákaz parkování" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Bezpečnostní tabulky nebo samolepky "Zákaz parkování - vozidlo může být odtaženo". Ve spodní části ja naznačeno, odkud kam se nesmí parkovat. Neparkovat před vjezdem patří mezi základní slušnost, často však vjezd může řidič přehlédnout. Do prázdného místa si můžete vepsat číselný údaj. Číselný údaj Vám na požádání změníme.
Skladem
64 Kč Cena:

Zákazové tabulky - ORC nepovolaným vstup zakázán

Značky, tabulky a samolepky "ORC nepovolaným vstup zakázán" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Používá se k označení ORC zařízení, kam je z bezpečnostních důvodů nepovolaným vstup zakázán.
Skladem
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz rozdělávání ohňů v lese

Značky, tabulky a samolepky "Zákaz rozdělávání ohňů v lese" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Používá se k označení lesa, kde zákaz rozdělávání ohně.
Skladem
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vstupu na staveniště

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Zákaz vstupu na staveniště" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení staveniště, na které je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán. KW: Vstup na staveniště zakázán
Skladem
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Pozor výjezd neparkujte

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Pozor výjezd neparkujte" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Používá se k označení výjezdu, kde se nesmí parkovat.
Skladem
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Nevstupuj pod zvednutá břemena

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Nevstupuj pod zvednutá břemena - symbol" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k upozornění pracovníků, aby nevstupovali pod zvednutá břemena z důvodu nebezpečí úrazu způsobeného pádem břemena.
Skladem
16 Kč Cena: