Zákazov?? tabulky

  • Zobrazit:
Řadit dle:
Filtrovat podle výrobců

Zákazová bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji, 92 x 92 mm

Tabulky označující zákaz hašení vodou a pěnovými přístroji. Upevnění na stěnu mechanicky nebo samolepicí fólií. Značky jsou bezúdržbové s dlouhou životností. materiál: plast, samolepicí fólie rozměry v x š: 92 x 92 mm popis: Nehas vodou ani pěnovými přístroji způsob uchycení: mechanické (plast); samolepicí (samolepicí fólie) umístění: na stěnu balení: 1 ks spojovací materiál není součástí baleníZákazová bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji, 92 x 92 mm
5 dní
21 Kč Cena:

Zákazové bezpečnostní tabulky - Voda nevhodná k pití

Tabulky s textem. Upevnění na stěnu mechanicky nebo samolepicí fólií. Značky jsou bezúdržbové s dlouhou životností. Texty v jiném než českém jazyce dostupné na vyžádání (minimální objednávka 10 ks). materiál: plast, samolepicí fólie rozměry v x š: 297 x 210 mm popis: Voda nevhodná k pití způsob uchycení: mechanické (plast); samolepicí (samolepicí fólie) umístění: na stěnu balení: 1 ks spojovací materiál není součástí baleníZákazové bezpečnostní tabulky - Voda nevhodná k pití
5 dní
36 Kč Cena:

Zákazové bezpečnostní tabulky - Zákaz kouření a manipulace s plamenem

Tabulky s textem. Upevnění na stěnu mechanicky nebo samolepicí fólií. Značky jsou bezúdržbové s dlouhou životností. Texty v jiném než českém jazyce dostupné na vyžádání (minimální objednávka 10 ks). materiál: plast, samolepicí fólie rozměry v x š: 297 x 210 mm popis: Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm způsob uchycení: mechanické (plast); samolepicí (samolepicí fólie) umístění: na stěnu balení: 1 ks spojovací materiál není součástí baleníZákazové bezpečnostní tabulky - Zákaz kouření a manipulace s plamenem
5 dní
120 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vstupu na staveniště

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Zákaz vstupu na staveniště" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Používá se k označení staveniště, na které je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.Zákazové tabulky - Zákaz vstupu na staveniště
5 dní
36 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Nevstupovat za chodu stroje

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Nevstupovat za chodu stroje" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení prostoru kolem stroje, do něhož se z bezpečnostních důvodů nesmí za chodu stroje vstupovat.Zákazové tabulky - Nevstupovat za chodu stroje
5 dní
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Nevstupovat do prostoru pojezdu shazovacího vozu

Tabulky, značky a samolepky "Nevstupovat do prostoru pojezdu shazovacího vozu" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je pln?? v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k upozornění na zákaz vstupu do prostoru pojezdu shazovacího stroje z bezpečnostních důvodů.Zákazové tabulky - Nevstupovat do prostoru pojezdu shazovacího vozu
5 dní
114 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Požární šachta zákaz vstupu

Tabulky, značky a samolepky "Požární šachta zákaz vstupu" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Zákazové tabulky - Požární šachta zákaz vstupu
5 dní
217 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Vstup zakázán, nebezpečný prostor

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Vstup zakázán, nebezpečný prostor" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Zákazové tabulky - Vstup zakázán, nebezpečný prostor
5 dní
94 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celém areálu

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celém areálu" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz kouření a manipulace s plamenem v celém areálu.Zákazové tabulky - Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celém areálu
5 dní
63 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz telefonování

Tabulky, značky a samolepky "Zákaz telefonování" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz telefonování.Zákazové tabulky - Zákaz telefonování
5 dní
114 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Šatna muži nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Šatna muži" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Zákazové tabulky - Šatna muži nepovolaným vstup zakázán
5 dní
27 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Vstup pro zaměstnance nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Vstup pro zaměstnance" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Zákazové tabulky - Vstup pro zaměstnance nepovolaným vstup zakázán
5 dní
27 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vstupu do lesa

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Zákaz vstupu do lesa" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení lesa, kam je vstup zakázán.Zákazové tabulky - Zákaz vstupu do lesa
5 dní
120 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém areálu staveniště

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky "Zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém areálu staveniště" splňují požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení staveniště, kde je zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém areálu.Zákazové tabulky - Zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém areálu staveniště
5 dní
64 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vstupu bez přilby

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Zákaz vstupu bez přilby" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů (např. stavba), kam je z bezpečnostních důvodů zákaz vstupu bez přilby.Zákazové tabulky - Zákaz vstupu bez přilby
5 dní
64 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Dolové územi vstup zakázán

Značky, tabulky a samolepky "Dolové územi vstup zakázán" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení dolového území, kam je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.Zákazové tabulky - Dolové územi vstup zakázán
5 dní
217 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Pozor lom zákaz vstupu

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Pozor lom - zákaz vstupu" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení lomu, kam je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.Zákazové tabulky - Pozor lom zákaz vstupu
5 dní
120 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Nevstupuj na nezajištěnou plošinu

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Nevstupuj na nezajištěnou plošinu!" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení plošiny, na kterou se z bezpečnostních důvodů nesmí vstupovat, není-li zajištěna.Zákazové tabulky - Nevstupuj na nezajištěnou plošinu
5 dní
42 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vjezdu na kole

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Zákaz vjezdu na kole" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů, kam je zákaz vjezdu na kole.Zákazové tabulky - Zákaz vjezdu na kole
5 dní
94 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Neodhazujte nedopalky na zem

Značky, tabulky a samolepky "Neodhazujte nedopalky na zem" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů, kde se nesmí odhazovat nedopalky na zem.Zákazové tabulky - Neodhazujte nedopalky na zem
5 dní
114 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Uklízejte po svém psovi

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky "Uklízejte po svém psovi" splňují požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Bezpečnostní tabulka nařizuje majitelům psů uklidit psí výkaly.Zákazové tabulky - Uklízejte po svém psovi
5 dní
114 Kč Cena: