Zákazové tabulky

  • Zobrazit:
Řadit dle:
Filtrovat podle výrobců

Zákazová bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji, 92 x 92 mm

Tabulky označující zákaz hašení vodou a pěnovými přístroji. Upevnění na stěnu mechanicky nebo samolepicí fólií. Značky jsou bezúdržbové s dlouhou životností. materiál: plast, samolepicí fólie rozměry v x š: 92 x 92 mm popis: Nehas vodou ani pěnovými přístroji způsob uchycení: mechanické (plast); samolepicí (samolepicí fólie) umístění: na stěnu balení: 1 ks spojovací materiál není součástí baleníZákazová bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji, 92 x 92 mm
7 dní
21 Kč Cena:

Zákazové bezpečnostní tabulky - Voda nevhodná k pití

Tabulky s textem. Upevnění na stěnu mechanicky nebo samolepicí fólií. Značky jsou bezúdržbové s dlouhou životností. Texty v jiném než českém jazyce dostupné na vyžádání (minimální objednávka 10 ks). materiál: plast, samolepicí fólie rozměry v x š: 297 x 210 mm popis: Voda nevhodná k pití způsob uchycení: mechanické (plast); samolepicí (samolepicí fólie) umístění: na stěnu balení: 1 ks spojovací materiál není součástí baleníZákazové bezpečnostní tabulky - Voda nevhodná k pití
7 dní
36 Kč Cena:

Zákazové bezpečnostní tabulky - Zákaz kouření a manipulace s plamenem

Tabulky s textem. Upevnění na stěnu mechanicky nebo samolepicí fólií. Značky jsou bezúdržbové s dlouhou životností. Texty v jiném než českém jazyce dostupné na vyžádání (minimální objednávka 10 ks). materiál: plast, samolepicí fólie rozměry v x š: 297 x 210 mm popis: Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm způsob uchycení: mechanické (plast); samolepicí (samolepicí fólie) umístění: na stěnu balení: 1 ks spojovací materiál není součástí baleníZákazové bezpečnostní tabulky - Zákaz kouření a manipulace s plamenem
7 dní
120 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vstupu na staveniště

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Zákaz vstupu na staveniště" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Používá se k označení staveniště, na které je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.Zákazové tabulky - Zákaz vstupu na staveniště
7 dní
36 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zde nekuř, nejez ani nepij

Tabulky, značky a samolepky "Zde nekuř, nejez ani nepij" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k vymezení prostor, kde se nesmí nikdo stravovat a kouřit.Zákazové tabulky - Zde nekuř, nejez ani nepij
5 dní
22 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Nevstupovat za chodu stroje

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Nevstupovat za chodu stroje" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení prostoru kolem stroje, do něhož se z bezpečnostních důvodů nesmí za chodu stroje vstupovat.Zákazové tabulky - Nevstupovat za chodu stroje
7 dní
192 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Nevstupovat do prostoru pojezdu shazovacího vozu

Tabulky, značky a samolepky "Nevstupovat do prostoru pojezdu shazovacího vozu" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k upozornění na zákaz vstupu do prostoru pojezdu shazovacího stroje z bezpečnostních důvodů.Zákazové tabulky - Nevstupovat do prostoru pojezdu shazovacího vozu
7 dní
114 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Požární šachta zákaz vstupu

Tabulky, značky a samolepky "Požární šachta zákaz vstupu" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Zákazové tabulky - Požární šachta zákaz vstupu
7 dní
217 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Vstup zakázán, nebezpečný prostor

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Vstup zakázán, nebezpečný prostor" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Zákazové tabulky - Vstup zakázán, nebezpečný prostor
7 dní
94 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celém areálu

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celém areálu" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz kouření a manipulace s plamenem v celém areálu.Zákazové tabulky - Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celém areálu
7 dní
63 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz kouření mimo vyhrazených prostor

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Zákaz kouření mimo vyhrazených prostor" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz kouření mimo vyhrazený prostor.Zákazové tabulky - Zákaz kouření mimo vyhrazených prostor
7 dní
44 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz telefonování

Tabulky, značky a samolepky "Zákaz telefonování" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz telefonování.Zákazové tabulky - Zákaz telefonování
7 dní
114 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Šatna muži nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Šatna muži" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Zákazové tabulky - Šatna muži nepovolaným vstup zakázán
7 dní
27 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Vstup pro zaměstnance nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Vstup pro zaměstnance" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Zákazové tabulky - Vstup pro zaměstnance nepovolaným vstup zakázán
7 dní
27 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vjezdu

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Zákaz vjezdu" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů, kam je zakázán vjezd motorových vozidel.Zákazové tabulky - Zákaz vjezdu
7 dní
33 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Nevstupovat

Tabulky, značky a samolepky "Nevstupovat" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Zákazové tabulky - Nevstupovat
7 dní
33 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vstupu do lesa

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Zákaz vstupu do lesa" tiskneme na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tím zajišťujeme splnění požadavků Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení lesa, kam je vstup zakázán.Zákazové tabulky - Zákaz vstupu do lesa
7 dní
120 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Neskákej do vody

Značky, tabulky a samolepky "Neskákej do vody!" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst, ze kterých je z bezpečnostních důvodů a vysokého rizika úrazu zakázáno skákat do vody.Zákazové tabulky - Neskákej do vody
7 dní
104 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém areálu staveniště

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky "Zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém areálu staveniště" splňují požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení staveniště, kde je zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém areálu.Zákazové tabulky - Zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém areálu staveniště
7 dní
64 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Zákaz vstupu bez přilby

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Zákaz vstupu bez přilby" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení míst a objektů (např. stavba), kam je z bezpečnostních důvodů zákaz vstupu bez přilby.Zákazové tabulky - Zákaz vstupu bez přilby
7 dní
64 Kč Cena:

Zákazové tabulky - Dolové územi vstup zakázán

Značky, tabulky a samolepky "Dolové územi vstup zakázán" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se k označení dolového území, kam je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.Zákazové tabulky - Dolové územi vstup zakázán
7 dní
217 Kč Cena: